Levegőtisztaság-védelmi kibocsátás (ellenőrző) mérés:
 
Tevékenységünket a levegőtisztaság-védelem szabályozásának továbbfejlesztésére kiadott 2010. évi kormányrendelet és miniszteri rendeletek alapján végezzük. Ezek a rendeletek biztosítják a környezetvédelmi törvény végrehajtását és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk miatt szükséges jogharmonizációs kötelezettség teljesítését. Mindezek miatt a különböző szervezeti formákban 1980 óta végzett tevékenységünket és jogszabályok összhangját megteremtettük. A rendeleti elvárásoknak és a megrendelőink által támasztott követelményeknek megfelelően működtetjük mérőszervezetünket, laboratóriumi tevékenységünket hatékony mérőeszközökkel végezzük.
 
A mérőlaboratórium mérési képességének az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 sz. szabványnak megfelelősségét
a Nemzeti Akkreditálási Testület elismerte, azt
„a NAH által a NAH-1-1277/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium”
akkreditáló státuszt megítélő határozatában rögzítette.
 
Levegőtisztaság-védelmi vizsgálat folyamatának és annak való megfelelősséget a testület folyamatosan ellenőrzi.  
Az akkreditálás műszaki tartalma magában foglalja, a szennyező anyagok meghatározását és a vizsgálati eredmények közlését.

Laboratóriumunk mérési képessége alapján elvégezzük
 • áramlási sebesség alapján térfogatáram meghatározását,
 • áramló gázok nedvességtartalom és hőmérséklet meghatározását,
 
valamint légszennyező anyagok minőségi és mennyiségi meghatározását:
 • szilárd anyag /por, liszt, fűrészpor, homok, fémreszelék…/ és korom,
 • szervetlen gázok: szén-monoxid [CO], nitrogén-oxidok [NOx, NO2], kén-dioxid [SO2], szén-dioxid [CO2], oxigén_[O2], kén-hidrogén [H2S], ammónia [NH4], sósav [HCl], klór_[Cl], foszfor [P], fluor [F],
 • szerves gázok/gőzök: illékony szerves vegyületek, alifás aminok, metil-alkohol, aldehidek, hidrogén cianid.
 
Levegőtisztaság-védelmi kibocsátás (ellenőrző) mérés elvégzését vállaljuk:
 • tüzelő és hőtermelő berendezések,
 • hideg és meleg füstölők,
 • diesel üzemű áramfejlesztők,
 • hegesztő berendezések,
 • porleválasztók,
 • szennyvíztisztító,
 • fémöntő és tisztító berendezések,
 • festő és fényező kamrák,
 • nyomdai berendezések,
 • mezőgazdasági tisztítók, szárítók és takarmánykeverők,
 • technológiai elszívó- és szellőző kürtök szennyezőanyag kibocsátásának meghatározására.
Gépjárműbe telepített mérőberendezéseink folyamatos és szakaszos mintavételezést tesznek lehetővé, valamint biztosítják a levett mintáknak a szabványokban előírt feltételeknek megfelelő tárolást és szállítást.
 
A mérési eredményeinket vizsgálati jegyzőkönyvben dokumentáljuk.