Levegőtisztaság-védelem

Akkreditált pontforrás emisszió vizsgálat
 • Pontforrások szennyezőanyag kibocsátásának mérése
 • Pontforrásokban áramló hordozógáz térfogatáramának, légállapotainak mérése
Munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálat
 • tömeg szerinti porkoncentráció meghatározása
 • gázok, gőzök meghatározása

Víztisztaság-védelem

 Felszín alatti vizek vizsgálata
 • fizikai-kémiai (általános, szerves, szervetlen mikroszennyezők)
 • bakteriológiai vizsgálatok
 Szennyvizek vizsgálata
 • fizikai-kémiai (általános, szerves, szervetlen mikroszennyezők)
 • mikroszkópos biológiai
 • bakteriológiai vizsgálatok
 Szennyvíziszap vizsgálata
 • fizikai-kémiai (általános, szerves, szervetlen mikroszennyezők)
 • bakteriológiai vizsgálatok

Zaj- és rezgésvédelem

Munkahelyi és környezeti zajvizsgálat
 • munkahelyek zaj vizsgálata
 • környezeti zaj vizsgálata
 • üzemi létesítmények és építkezések
 • szabadidős tevékenységek
 • lakó és középületekben megengedett „A” hangnyomásszintek mérése

Egyéb vizsgálatok

Munkahelyi megvilágítás mérés
 • belsőtéri munkahelyek
 • szabadtéri munkahelyek