Alapértelmezett színséma
Levegőtisztaság-védelmi kibocsátás (ellenőrző) mérés:
 
Tevékenységünket a levegőtisztaság-védelem szabályozásának továbbfejlesztésére kiadott 2010. évi kormányrendelet és miniszteri rendeletek alapján végezzük. Ezek a rendeletek biztosítják a környezetvédelmi törvény végrehajtását és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk miatt szükséges jogharmonizációs kötelezettség teljesítését. Mindezek miatt a különböző szervezeti formákban 1980 óta végzett tevékenységünket és jogszabályok összhangját megteremtettük. A rendeleti elvárásoknak és a megrendelőink által támasztott követelményeknek megfelelően működtetjük mérőszervezetünket, laboratóriumi tevékenységünket hatékony mérőeszközökkel végezzük.
 
A mérőlaboratórium mérési képességének az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 sz. szabványnak megfelelősségét
a Nemzeti Akkreditálási Testület elismerte, azt
„a NAH által a NAH-1-1277/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium”
akkreditáló státuszt megítélő határozatában rögzítette.
 
Levegőtisztaság-védelmi vizsgálat folyamatának és annak való megfelelősséget a testület folyamatosan ellenőrzi.  
Az akkreditálás műszaki tartalma magában foglalja, a szennyező anyagok meghatározását és a vizsgálati eredmények közlését.

Laboratóriumunk mérési képessége alapján elvégezzük  
valamint légszennyező anyagok minőségi és mennyiségi meghatározását:
 
Levegőtisztaság-védelmi kibocsátás (ellenőrző) mérés elvégzését vállaljuk:
Gépjárműbe telepített mérőberendezéseink folyamatos és szakaszos mintavételezést tesznek lehetővé, valamint biztosítják a levett mintáknak a szabványokban előírt feltételeknek megfelelő tárolást és szállítást.
 
A mérési eredményeinket vizsgálati jegyzőkönyvben dokumentáljuk.