Alapértelmezett színséma
Mérőhely kialakítás
 
A mérésekhez és mintavételekhez szükséges mérőhelyek kilakítását szabványok írják elő, meglétét a Felügyelőségek illetékességi területükön belül ellenőrzik. Ugyanakkor ezen mérőhelyek kialakítása egyes technológiák illetve kürtő elrendezések esetében nagy szakmai felkészültséget igényel. A megfelelő mérési pont helyének kiválasztása nem kizárólag az emisszió mérést elvégző mérőszemélyzet biztonságos munkavégzése szempontjából fontos, de az is szempont, hogy a mérés illetve mintavétel ideje alatt a Megrendelő dolgozóinak munkatevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja, és a mérőhely a lehető legkisebb ráfordítással kialakítható legyen.
Munkatársaink állnak rendelkezésükre a mérési pontok helyének kiválasztásában, és a mérőhelyek kialakításának megtervezésében.


 
Pontforrás hatásterületének meghatározása
 
A pontforrások működési engedélyének fontos része az engedélyeztetni kívánt pontforrások hatásterületének (hatástávolságának) lehatárolása. A hatásterület meghatározása az engedélykérelem elkészítésétől függetlenül is elvégezhető. A hatásterület ismeretében megállapítható mely ingatlanok érintettek a pontforrás szennyezőanyag kibocsátása által.


Hulladékok keletkezésének feltárása
 

Az üzemi, szolgáltatási tevékenységek végzése következtében keletkező hulladékok azonosítása a bevallás első lépése. A hulladékok keletkezésének feltárása során elkerülhető a nem hulladéknak minősülő anyagok bejelentése, az üzemen belül a hulladékstátusz megszűnése esetén való többlet hulladék bevallása, biztosíthatóvá válik a biztonságos telephelyen belüli tárolás, és nyomon követhetővé válik a hulladék útja a megszűnésig illetve elszállításig.


Környezetvédelmi megbízotti tevékenység
 

A vállalkozásokat érintő szakmai elvárások, az új technológiák bevezetése, a működési környezet szabályozásának folyamatos változása, az érintettségi körök bővülése megköveteli a környezetvédelem területén képzett, a feladatok megoldásában jártas szakemberek közreműködését a termelés folyamatokban. Az energia felhasználás, a termelés és a környezetvédelem elvárásainak optimalizálásával a költségek csökkentése és a környezet védelme egyaránt megvalósítható.
Szakértőink vállalják a Megbízóra vonatkozó jogszabályok nyomon követését, azok változása esetén a felmerülő feladatokról tájékoztatást adnak. Felügyelik a Megbízó tevékenységéhez köthető környezetvédelmi feladatokat, eljárnak azok naprakészen tartásának érdekében.